HAYVAN KAYIT SİSTEMLERİ (TÜRKVET VE KKKS) TEK BİR SİSTEMDE BİRLEޞTİRİLDİ.

Ülkemizde sığır cinsi hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması uygulamasına 2001 yılında başlanmış, 2006 yılından itibaren Türkvet Veteriner Bilgi Sistemi kullanıma açılmıştır. 2009 yılında, Türkvet Veteriner Bilgi Sistemi Avrupa Birliğine uyumlu olarak yenilenmiş ve bir Önceki Türkvet’te yer alan veriler, bugün de kullanılan Türkvet’e aktarılmıştır. Koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması uygulamasına ise 2010 yılında başlanmış olup, günümüze kadar kullanılmaya devam edilmiştir.

Mevcut Türkvet ve Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS)’nin yazılım ve donanım olarak ihtiyaçları karşılayamaması, hayvan kayıt sistemlerinin iki farklı sistem üzerinden yürütülmesi nedeniyle sistem donamım ihtiyaçlarının farklılık göstermesi ve donanımların güncelliğini kaybetmesi, sistem donanımlarının yeni gelişmelere cevap verememesi, sistemler arası senkronizasyon hataları ve mükerrer veri girişleri ile Bakanlığa ait tüm yazılımların Tarım Bilgi Sistemi (TBS) çatısı altında birleştirilecek olması gibi nedenlerle, tüm hayvan türlerinin kaydedileceği tek bir Hayvan Kayıt Sistemi oluşturulması, hastalıkların yönetimi ve eradikasyonunu desteklemek amacıyla epidemiyolojik birim seviyesine dayanan ayrı bir Veteriner Bilgi Sistemi hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ayrıca gerek mevzuattan kaynaklanan yeniliklerin, gerekse sahada karşılaşılan sorunların kısa sürede çözülmesi ve hayvan kayıt sistemlerinin performanslı ve kesintisiz olarak çalışabilmesi amacıyla yeni yazılıma ihtiyaç duyulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz uhdesinde yer alan Türkvet ve Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS), Tarım Bilgi Sistemi Projesi kapsamında yer alan Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS)’nde birleştirilerek; tüm hayvan türlerinin tek bir sistemde kaydedileceği Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) ile hastalık, aşılama, numune takibi sistemlerinin yer alacağı Veteriner Bilgi Sistemi devreye alınmıştır.

Türkvet/KKKS’de yer alan verilerin Hayvan Kayıt Sistemi’ne (TÜRKVET) ve Veteriner Bilgi Sistemi’ne aktarımı tamamlanmış ve HAYBİS çatısı altında erişime açılmıştır. Her iki sisteme de http://hbs.tarim.gov.tr/ adresinden erişim sağlanabilmekte olup, kullanıcılar tek bir şifreyle sisteme girerek yetkisine göre işlem yapabilecektir.

Yeni sistemin devreye alınmasıyla birlikte sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar tek bir sistemde kayıt altına alınmaya başlanmış olup, hastalıkları, aşılamaları, numune takip işlemleri de ayrı bir sistemde izlenebilmektedir. Daha sonraki dönemlerde kayıt altına alınacak tüm hayvan türleri de aynı sistemde kayıt altına alınarak hareketleri ve hastalıkları izlenebilecektir.

TURKVET Hayvan Kayıt Sistemi 01.07.2016 Tarihi İtibari İle Devreye Alınmıştır.